Znalecké posudky | www.auto-kraus.cz

Zavoláme Vám

TOPlist

Na úvod » Znalecké posudky

 
 

Znalecké posudky

Stanovení obvyklých cen

Obvyklá cena je cena, která:

  • by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku
  • nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.


Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají:

  • vlivy mimořádných okolností trhu,
  • osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího,
  • ani vliv zvláštní obliby


Pro stanovení této ceny je v posudku použita kombinace dvou metod:

  1. Metoda věcné hodnoty - hodnota hmotného movitého majetku je zde vyjádřena cenou časovou, která představuje reprodukční cenu sníženou o opotřebení. Tato cena je technická hodnota vyjádřená v korunách a reprezentuje potenciál daného majetku uspokojit potřeby. 
  2. Metoda porovnávací - vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při prodeji. Je jim též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci. Touto metodou je stanoven koeficient prodejnosti. Při jeho stanovení byl respektován zadaný účel ocenění a cena obecná se v tomto případě rovná ceně obvyklé.

 

Znalecké posudky vypracovávám v nejvyšší kvalitě dle metodiky doporučené Znaleckým standartem ÚSI Brno

a s podporou softwaru firmy Autodat,Eurotax Czech,Autowert.

V případě zájmu o mé služby mne kontaktujte ZDE nebo vyplňte OBJEDNÁVKU.

 

Fotogalerie - znalecké posudky

Stanovení obvyklé ceny vozidla
 
Stanovení obvyklé ce...
Stanovení obvyklé ceny vozidla
 
Stanovení obvyklé ce...
Stanovení výše majetkové ujmy
 
Stanovení výše majet...
Stanovení výše nákladů na opravu
 
Stanovení výše nákla...
Stanovení výše majetkové ujmy
 
Stanovení výše majet...
Stanovení obvyklé ceny vozidla
 
Stanovení obvyklé ce...
Poškození diferenciálu
 
Poškození diferenciálu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doprava